QUY ĐỊNH THANH TOÁN

QUY ĐỊNH THANH TOÁN

Thực hiện thanh toán đúng thời gian và thời điểm điểm theo hợp đồng đề ra.

Thực hiện bởi : Bộ phận KD sangotanphat.com

Vật Liệu Trang Trí Nội Thất Tấn Phát  - Email: nttanphat.vn@gmail.com