Khách hàng gỗ công nghiệp
Làm sàn gỗ công nhà chị Liễu Thanh mỹ , Hóc môn
Lắp đặt sàn gỗ công nghiệp Malaysia cho trường mầm non Bến Thành Quận 1