Sàn gỗ Việt Nam

20181102_111808

Sàn gỗ KOSMOS

Kích thước: 1216x196x8,3 mm
Tiêu Chuẩn AC3
Giá: 165.000 VND
Bảo hành: 15 năm
20181102_111808
20170922_083609[1]
20170922_083804[1]

Sàn gỗ Việt Nam

Kích thước: 1205x130x12 mm
Tiêu Chuẩn VN
Giá: 230.000 VND
Bảo hành: 15 năm
20170922_083804[1]
20181108_080451

Sàn gỗ MAX LOCK

Kích thước: (806x134x8)mm
Tiêu Chuẩn Technology MALAYSIA
Giá: 168.000 VND
Bảo hành: 15 năm
20181108_080451
20180315_092008[1]

Sàn gỗ Wilson

Kích thước: 1212x1195x8mm
Tiêu Chuẩn AC4
Giá: 175.000 VND
Bảo hành:
20180315_092008[1]
20180303_123209[1]

Sàn gỗ Wilson

Kích thước: 808x130x8 mm
Tiêu Chuẩn AC4
Giá: 175.000 VND
Bảo hành:
20180303_123209[1]
20180303_124014[1]

Sàn gỗ Wilson

Kích thước: 808x130x8 mm
Tiêu Chuẩn AC4
Giá: 175.000 VND
Bảo hành:
20180303_124014[1]
20170922_083728[1]

Sàn gỗ ACACIA

Kích thước: 1208X124X12 mm
Tiêu Chuẩn AC4
Giá: 265.000 VND
Bảo hành:
20170922_083728[1]
20170922_083804[1]

Sàn gỗ ACACIA

Kích thước: 1208x124x12 mm
Tiêu Chuẩn AC4
Giá: 295.000 VND
Bảo hành:
20170922_083804[1]
20170922_083744[1]

Sàn gỗ ACACIA

Kích thước: 1208x127x12 mm
Tiêu Chuẩn AC4
Giá: 265.000 VND
Bảo hành:
20170922_083744[1]