Sàn Gỗ Công Nghiệp

20181102_111808

Sàn gỗ KOSMOS

Kích thước: 1216x196x8,3 mm
Tiêu Chuẩn AC3
Giá: 165.000 VND
Bảo hành: 15 năm
20181102_111808
clacssen Đức 2
classen Đức
20170922_083609[1]
20170922_083804[1]

Sàn gỗ Việt Nam

Kích thước: 1205x130x12 mm
Tiêu Chuẩn VN
Giá: 230.000 VND
Bảo hành: 15 năm
20170922_083804[1]
20161118_120419[1]

Sàn gỗ MEITTER

Kích thước: 1215X196X8.3mm
Tiêu Chuẩn Đức
Giá: 0 VND
Bảo hành:
20161118_120419[1]
20181108_080542

Sàn gỗ giá rẻ

Kích thước: (806x134x12)mm
Tiêu Chuẩn Technology Malaysia
Giá: 210.000 VND
Bảo hành: 15 năm
20181108_080542
20181108_080451

Sàn gỗ MAX LOCK

Kích thước: (806x134x8)mm
Tiêu Chuẩn Technology MALAYSIA
Giá: 168.000 VND
Bảo hành: 15 năm
20181108_080451
20181108_080646

Sàn gỗ Maxlock

Kích thước: (1218x198x8) mm
Tiêu Chuẩn Technology MALAYSIA
Giá: 155.000 VND
Bảo hành: 15 năm
20181108_080646
20180523_084442[1]