Sàn Gỗ Malaysia

20160511_144240[1]
20160427_141154[1]
20160427_141942[1]

Sàn gỗ KronoLOC

Kích thước: 1215x145x8mm
Tiêu Chuẩn AC3
Giá: 195.000 VND
Bảo hành: 20 năm
20160427_141942[1]
20160427_141429[1]
20160427_141335[1]

Sàn gỗ KronoLUX

Kích thước: 810x128x12mm
Tiêu Chuẩn AC3
Giá: 265.000 VND
Bảo hành:
20160427_141335[1]
20160427_140935[1]

Sàn gỗ KronoLUX

Kích thước: 1215x145x8mm
Tiêu Chuẩn AC3
Giá: 260.000 VND
Bảo hành: 20 năm
20160427_140935[1]
20160427_141220[1]

Sàn gỗ KronoLUX

Kích thước: 1215x145x8mm
Tiêu Chuẩn AC4
Giá: 195.000 VND
Bảo hành: 20 năm
20160427_141220[1]
images (46)
20180524_141632[1]

Sàn gỗ Robina

Kích thước: 1283x193x8mm
Tiêu Chuẩn AC4 -E1
Giá: 275.000 VND
Bảo hành: 20 năm
20180524_141632[1]